Bu malzeme doğal, sert ve temiz bir yapıdadır. Genel olarak içme, proses, atıksu ve havuz suyu arıtımında basınçlı veya basınçsız filtreler kullanılarak uygulanır. Antrasit, quartz kum ile beraber kullanılacağı gibi yalnız başına da kullanılabilir. 

Su Arıtma Sistemlerinde Antrasit

Antrasitin en büyük avantajı doğal porozitesinin %36 dan büyük olmasıdır. Diğer standart antrasit ürünlerinde ise bu değer yaklaşık olarak %10-15 civarındadır.

Böylece Antrasit yüksek ve geliştirilmiş hidrodinamik özelliğinden dolayı diğer konvansiyonel ürünlere göre 1.5 - 2 kat daha verimlidir.

Antrasitin kirletici tutma kapasitesi standart kum filtrelerine göre 4.47 kat daha yüksektir. Böylece filtrenin servis süresi arttırılırken ters yıkamada harcanan su miktarı da 1.5 kat azaltılmış olur.

antrasit

Antrasit nerelerde kullanılır?

AKM gideriminde 

Yüzey ve Kuyu sularının filtrasyonunda 

Koagülasyon sonrasında 

Aktif karbon filtre, Demineralizasyon sistemi ve reverse osmosis sistemlerinden  önce koruma amacıyla 

Buhar ve Elektrik santrallerinde 

Kimya endüstrisinde 

Petrol ürünleri ile kirlenmiş atıksuların filtrasyonunda 

Havuz suyu filtrasyonunda 

Kondens suyu filtrasyonunda