Ülkemizde içme ve kullanma suyu; insanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma, temizlik ve bu gibi ihtiyaçları için kullandıkları, muhtevasında bulunması gereken özellikleri TS 266 ile belirlenmiş olan sulardır. İçme suyunda hastalık yapıcı hiçbir mikroorganizma bulunmamalı; klorür, sülfat, çinko, nitrit, kurşun gibi kimyasal maddeler belirlenen miktardan fazla olmamalı; renk, bulanıklılık, pH istenen özelliklerde olmalıdır.

içme suyu

Susuz hayat mümkün olamayacağı için içme ve kullanma suyu sürekli ve güvenli bir biçimde temin edilmesi ve su kaynakları korunması günümüzde büyük önem kazanmıştır.Yeryüzündeki sular da birbiriyle bağlantılı olduğundan herhangi bir bölgedeki kirlilik ekosistemdeki etkileşim aracılığıyla başka bir bölgeye de taşınmaktadır. Bu nedenle kullanıldıktan sonra atıksu adını alan su, birikinti ve kirlilik etkeni olmayacak, içme ve kullanma sularını kirletmeyecek biçimde çevreden uzaklaştırılmalıdır. İçme ve kullanma suyunun kalitesindeki bozulmalar çeşitli hastalıklara yol açabilmektedir. Bu yüzden içme suyunun belirli özelliklere sahip olması gerekiyor; bunları kısaca şöyle özetlenebilir;

  • Hastalık yapıcı mikroorganizmalar içermemelidir.
  • Kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olmalıdır.
  • Sularda fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler bulunmamalıdır.
  • Ne aşındırıcı olmalı, ne de taş yapmalıdır.
  • Hidrojen sülfür, demir ve mangan gibi elementleri ihtiva etmemelidir.

içme suyu filtresi

Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Bazı kimyasal maddeler zehirli etki yapabilir; arsenik, kadmiyum, krom, kurşun, cıva gibi. Bunun yanında baryum, nitrat, florür, radyoaktif maddeler, amonyum, klorür gibi maddeler sınır değerlerinin üzerinde sağlığa olumsuz etkileri olan maddelerdir. Bazı kimyasalların varlığı aynı zamanda, suya kirli suların karıştığının göstergesidir. Sular kullanma maksatlarına uygun olmalıdır.

icme suyu arıtma cihazları

İçme Suyu Arıtma Cihazı

İçme suyu arıtma cihazları, evsel ve endüstriyel kullanımlar olmak bir çok değişkenlik göstermektedir. Evsel içme suyu arıtma cihazları kullanılan suyun durumuna göre çeşitli su arıtma cihazlarından oluşan su arıtma sistemini oluşturur. Örneğin şehir şebeke suyu, içme durumuna şartlandırılıcaksa  askıda kalan maddelerin alınması için mutlaka filtre edilmesi gerekir. Daha sonra suda bulunacak klor gibi organik bileşiklerinden ayrılması gerekir. Sonrasında kimyasal bileşenlerinin ve tuzluluğun arıtılma işlemi gerekir. Tüm bu işlemlerden sonra suyun mikroyobiyolijik olarak arıtma işleminin yapılması gerekecektir.

s girl

Evsel kullanımlar da olsun endüstriyel kullanımlarda olsun genel olarak içme suyu cihazları bu sorunları ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmalıdır. Bu arıtma işlemleri en küçük kapasiteden büyük endüstriyel kapasite içme suyu arıtma tesislerine kadar firmamız tarafından başarıyla 25 yıldır uygulanmaktadır. İçme suyu arıtma cihazı bir sistemi kapsayacak şekilde projelendirildiğinde, kuyu suyuna farkli, deniz suyuna farklı, şebeke suyuna göre farklılık gösterecektir. Bunun için uzman mühendislik ekibimiz ücretsiz su analizi, ücretsiz keşif ve ücretsiz detaylı bir proje oluşturacaklardır. Bu ön profesyonel çalışmalar neticesinde en uygun fiyatlandırma sonucu çıkar.

İçilebilir Su Nasıl Olmalı ?

  • Fiziksel özellikler: Renk, koku, sıcaklık vb. 
  • Kimyasal özellikler: Sertlik derecesi, organik ve inorganik içerikler, pH ve zehirli bileşikler vb. 
  • Biyolojik özellikler: Bakteriler, virüsler, parazitler vb.

yumusak su L

Bazı sular, yüksek düzeylerde bulunması halinde sağlık için tehlikeli olabilecek pek çok kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kirleticiler içerebilmektedir. Kurşun, arsenik, benzen gibi maddeler kimyasal kirleticilerdendir. Mikrobiyolojik kirlenmeyi ise bakteriler, virüsler ve parazitler oluşturmaktadır. Cam kırıkları, metal ve kağıt parçaları, toz, toprak gibi katı atıklar fiziksel kirlenmeyi oluştururlar. Gündelik hayatta kullandığımız aerosoller, yapay tatlandırıcılar, kozmetik ürünleri, her türlü boya, böcek ilaçları, ilaçlar, plastikler gibi maddeler tatlısu kaynaklarımıza karışarak sağlığımızı tehlikeye sokan sayısız insan yapımı kimyasallardan sadece bir kaçıdır.

su analizi

Sağlıklı İçme Suyu Cihazının Önemi

Pek çok bulaşıcı hastalık, kirli su vasıtasıyla insanlara geçebilmektedir. Fakat suyun önemi ve sebep olabildiği hastalıklar ancak son 150 yılda algılanmaya başlanmıştır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) gelişen ülkelerdeki hastalıkların % 80′inin su ile ilişkili olduğunu tahmin etmektedir. Günümüzde geri kalmış ülkelerde bebek ölümlerinin önemli bir nedeni bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarıdır. Bu yüzden su hijyeni, halk sağlığı açısından çok büyük önem arz etmektedir. İçme suyu kaynaklarının hastalık yapıcı mikroorganizmalarla kirlenmesi halk sağlığını doğrudan tehdit etmektedir. Kolera mikrobu, Hepatit A virüsü ve mikroskobik parazitlerden tifo, dizanteri mikrobu gibi bakterilerin yanı sıra, çeşitli virüsler ve parazitler su kaynaklanna bulaşabilir ve pek çok salgın hastalığa neden olabilirler.

dezenfeksiyon banner L

Çeşitli nedenlerden dolayı bağışıklık sistemleri zayıflamış olan kişilerin, içme sularındaki kirleticiler konusunda daha duyarlı olmaları gerekiyor. Örneğin, bir mikroskobik parazit olan Cryptosporidium, enfekte olmuş hayvan ve insanların bağırsaklarında yaşar. Özellikle, göl ve akarsu gibi yüzey sularında bulunan bu parazit, sağlıklı yetişkinlerde de hastalığa yol açabilmektedir. Ancak bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde çok daha ciddi hastalıklara, hatta ölümlere neden olabilmektedir.

En İyi Su Arıtma Cihazı

Firmamız 30 yıllık su arıtma sistemlerindeki bilgi ve deneyim birikimiyle en iyi su arıtma cihazları üretmektedir. Ürettiğimiz cihazlarımızda kullanılan ekipmanlar, tamamen Amerika ve Avrupa menşeli ekipmanlardan oluşmaktadır. Satış sonrası uzman teknik desteklerimizle sizlere en iyi hizmeti veriyoruz. 

face banner

Küçük çocuklar yüksek düzeylerde nitrat ve kurşun gibi bazı kirleticilere karşı çok hassastırlar. İçme suyundaki kurşun, bebek ve çocuklarda, fiziksel ve zihinsel gelişme bozukluklarına; yetişkinlerde ise kan basıncının artışına neden olabilmektedir. Uzun yıllar kurşun miktarı fazla su içen yetişkinlerde böbrek sorunları ve yüksek tansiyon gelişebilmekte, içme suyundaki yüksek miktarda nitrat da ciddi hastalıklara neden olabilmektedir.

iletisim banner women

Hayatın kaynağı olan su ne yazık ki, su kaynaklarının kirletilmesi ve arıtılmadan kullanılması yüzünden halk sağlığını tehdit edebiliyor. Yaşam için gerekli olan su, temiz ve sağlıklı olduğu durumda yararlı olabilir. Sudan kaynaklanan hastalıkların kontrol altında tutulması, kaynaktan başlayarak musluklarımıza ulaşıncaya kadar pek çok aşamada gerekli tedbirlerin alınması ile mümkün olabilir.

Hemen Şimdi Arayın

Uzman mühendislerimiz ve profesyonel ekibimiz, haftanın 7 günü ve günün 24 saati sürekli hizmet veriyor. Su arıtımı ile ilgili tüm sorularınıza hemen yanıt alın. Nerede olursanız olun günün her saati tüm iletişim kanallarımız sürekli açık.

.