kuyu suyu filtre

Doğal suların kalitesi, söz konusu su kaynağının bulunduğu havzanın jeolojisine bağlı olarak değişmektedir. Yağış suyu olarak yeryüzüne düşen sular hem doğal hem de yapay yollarla kirlenmektedir.


Örneğin kireçtaşı nitelikli ortamlar, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin, sert sulara neden olmaktadır. Böyle alanlardaki yağış suları yüzey sularına ve yeraltı sularına (kuyu suyu) ulaşabilmektedir. Yapay kirlenme ise tamamen insan aktiviteleri sonucu oluşmaktadır.


Endüstriyel atıklar, tarımda gübre ve ilaçların kullanımı, evsel atık sular, yeraltı ve yüzeysel sulara karışmakta ve su kalitesini olumsuz etkilemektedir.


Yer altı sularının yüzey sularına göre en büyük avantajları çevre kirliliğinden daha az etkilenmeleri ve bünyelerinde daha az miktarda askıda katı madde ihtiva etmelidir.

Kuyu Suyu Arıtma Cihazları Ve Filtreleri

Kuyu suyu arıtma cihazı çeşitlilikleri suyun kirlilik değerine göre çok değişkenlik göstermektedir. Örneğin kuyu suyunda aşırı tuzluluk varsa (TDS) mutlaka bu tuzluluğun indirilmesi gerekir. Bunun için reverse osmosis sistemi kullanılması gerekir. TDS değerleri optimum seviyede ise su yumuşatma cihazı kullanılanabilir.


Kuyu suyu arıtma cihazları su değerlerine göre değiştiği için, kuyu su arıtma sistemlerinin fiyatları da buna bağlı değişmektedir. Bunun için kuyu suyunun tam bir su analizinin yapılması gerekmektedir. Analiz neticesinde çıkan parametrelere göre su arıtma sistemi projesi oluşturulur. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar; kuyu suyu arıtma sistemi projesinin amacına uygun yapılmasıdır. Her ayrı kirleticiye karşı uygun arıtım ekipmanı kullanılmalıdır.


Kuyu suları her türlü kirletici unsura açık olduğundan dolayı mutlaka dezenfeksiyon işlemi yapılması gerekir. Bu dezenfeksiyon işlemleri ise çok çeşitli olabilir, kimyasal olarak klor dozajı ile sterilizasyon yapılarak, ultraviyole ile UV ışınları mikroorganizmaların DNA yapısı değiştirilerek, ultrafiltrasyon sistemi ile 0,02 mikron gözenek yapısından geçirilerek (virus ve bakteri bariyeri), Ozon cihazı vasıtasıyla ozon gazı verilerek.

kuyu suyu arıtma

Kuyu Suyu Filtreleme

Endüstriyel işlemlerin sağlıklı ve verimli çalışabilmesi için, işlemlerde kaliteli sular kullanılması gerekmektedir. Kaliteli su kullanılmadığı zaman, işlemlerde arızalanmalar sıklaşarak bakım masrafları artacak, verimde düşmeler gözlenecek ve ürün kalitesi düşecektir.


Bu nedenle endüstriyel işlem suyunun hazırlanmasında, çekilen kuyu suyu (yeraltı suyu) kalitesine bağlı olarak havalandırma, demir oksidasyonu filtrasyon, yumuşatma, dezenfeksiyon gibi işlemlerin bir kısmı ya da tamamı uygulanabilmektedir.

Kuyu Suyu arıtma cihazı

Kuyu Suyu Nasıl Arıtılır?

Kuyu sularından kaliteli içme suyu veya proses suyu üretmek amacıyla kullanılan cihazlardır.Genelde kuyu sularında kullanılan yöntem kuyudan gelen su ön filtreden geçilerek içerisinde bulunan kum, demir, kireç gibi maddelerin atılması sağlanıp daha sonra su eğer kulanım amaçlı kullanılacak ise klorlama yapılıp su dezenfekte edilir. Reverse osmosis sistemi ile içme suyu olarak yada proses suyu olarak da kullanılabilir.

kuyu suyu arıtma sistemi

Kuyu Suyu Arıtma Sistemleri Fiyatı

Kuyu suyu arıtma sistemleri fiyatları su analizi ve kapasiteye göre değişkenlik göstermektedir. Su analizi için firmamız tamamen ücretsiz su analiz desteği vermektedir. Çıkan sonuçlar durumuna göre kuyu suyu arıtma sistemi projendirmesi uzman mühendislik ekibimiz tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Hemen Şimdi Arayın

Uzman mühendislerimiz ve profesyonel ekibimiz, haftanın 7 günü ve günün 24 saati sürekli hizmet veriyor. Su arıtımı ile ilgili tüm sorularınıza hemen yanıt alın. Nerede olursanız olun günün her saati tüm iletişim kanallarımız sürekli açık.

.