Reverse Osmosis Kimyasalları

Sodyummetabisülfit
Asit (hidroklorik asit, sülfürik asit, sitrik asit)
Sodyumhidroksit (kostik)
Antiskalant

membran yıkama kimyasal